Back to All Events

Debata 'Positive energy - challenges and opportunities for start-ups in the energy sector'

banner-eventbrite-d.jpg

Zapraszamy na debatę na temat szans i wyzwań dla start-up'ów w sektorze energetycznym. 

Dynamiczny rozwój technologii i transformacja sektora energetycznego stwarzają wiele możliwości dla rowoju nowych modeli biznesowych. Debata będzie świetną okazją, by dowiedzieć się więcej o niszach, w których start-up'y mogą rozwijać się w sektorze energetycznym w Polsce i poza nią.

PROGRAM

18:00 - 18:30 - Rejestracja i powitanie gości

18:30 - 19:00 - Prezentacja Grid Singularity

19:00 - 19:50 - Panel dyskusyjny

  • Łukasz Kroplewski, Wiceprezes ds. rozwoju, PGNIG S.A,

  • Szymon Kubicki, Współzałożyciel i Prezes Zarządu Predictail,

  • Thore Hildebrandt, Community Manager, Gird Singularity,

  • dr inż. Karol Wawrzyniak, Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

       Językiem debaty będzie angielski

19:50 - 20.20 - Sesja Q&A i podsumowanie panelu

20:20 - 20:30 - Zakończenie

od 20:30 - Aferparty

REJESTRACJA