Cele strategiczne MLE

  • Zbudowanie silnej, otwartej grupy zrzeszającej młodych profesjonalistów w sektorze energetycznym
  • Umożliwienie młodym osobom aktywnego uczestniczenia w budowaniu polskiej doktryny energetycznej 
  • Nawiązanie współpracy z grupą wybitnych ekspertów z branży energetycznej, gotowych dzielić się swoją wiedzą z członkami MLE
  • Ułatwienie pracodawcom znajdowania właściwych osób na miejsca pracy w sektorze energetycznym
  • Poszerzanie wiedzy młodych profesjonalistów w zakresie energetyki