We are a group of young professionals working in the energy sector in Poland and other countries in Europe


Katarzyna Szwarc

Prawniczka, absolwentka London School of Economics, Uniwersytetu Warszawskiego i Florence School of Regulation. Od 2013 roku zaangażowana w budowę Wewnętrznego Rynku Energii w UE. Zawodowo zajmuje się przede wszystkim hurtowymi rynkami energii elektrycznej i gazu. Prywatnie pasjonatka nowych technologii - uważa, że magazyny energii elektrycznej zmienią świat. Na co dzień pracuje w sektorze obrotu energią w Londynie. 

Contact: katarzyna@liderzy-energetyki.com


Joanna Rycerz

Kontakt:  joanna@liderzy-energetyki.com

Prawniczka i aplikantka adwokacka w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Alumna Florence School of Regulation oraz Fundacji im. Lesława A. Pagi. Zawodowo zajmowała się rozwojem wspólnych rynków energii elektrycznej i gazu, a także doradztwem regulacyjnem oraz prawno-podatkowym dla podmiotów z sektora energetycznego. Joanna interesuje się rozwojem niskoemisyjnych źródeł energii. W przyszłości chciałaby mieć przydomową elektrownię. Pracuje w sektorze usług doradczych w Warszawie.

Contact: joanna@liderzy-energetyki.com


Piotr Konopka

Kontakt:  piotr@liderzy-energetyki.com

Consultant w firmie doradczej Navigant w Londynie. Współpracuje z globalnymi firmami energetycznymi oraz instytucjami rządowymi przy tworzeniu portfolio przyszłościowych rozwiązań technologicznych w sektorze energetycznym. Od 2015 roku przewodniczący Energy Institute YPN zrzeszającego młodych liderów branży energetycznej w Wielkiej Brytanii. Absolwent Imperial College London i University of Bath, prowadził również badania naukowe nt. energii geotermalnej na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz elektryzacji transportu na Technische Universität München.

Contact: piotr@liderzy-energetyki.com


Disclaimer:

Statements and opinions presented by the Board Members are their own and do not represent opinions of their respective employers.