Członkowie MLE wzięli udział w warsztatach z ekspertami Towarowej Giełdy Energii

W dniu 11 kwietnia 2018 r., członkowie MLE wzięli udział w warsztatach zorganizowanych dla nas przez Towarową Giełdę Energii.

Podczas spotkania uczestnicy poruszyli zagadnienia związane z obrotem produktami środowiskowymi, rolą giełdy w tworzeniu regionalnego hubu gazowego a także zmianami w funkcjonowaniu rynku energii, wynikającymi z unijnej dyrektywy MIFID II.

Ze strony TGE, w warsztatach udział wzięli:

Marek Szałas, Dyrektor Biura Rejestrów,

Marcin Sinkiewicz, Wicedyrektor ds. Rynku Gazu, oraz

Jarosław Ziębiec, Dyrektor Biura Strategii

Warsztaty te były pierwszym z cyklu organizowanych przez MLE spotkań, dotyczących szczegółowych zagadnień funkcjonowania rynku energii w Polsce.

Informacje o kolejnych już wkrótce!