Wyniki ankiety MLE już dostępne!

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez MLE w II kw. 2017 r. wyraźnie wskazują na wysoki poziom zaangażowania młodych ludzi w rozwój polskiego sektora energetycznego i jego społeczności. ¾ uczestniczy w społeczności sektora energetycznego, z ramienia pracodawcy lub na własną rękę a ⅔ deklaruje, że angażuje się w inicjatywy związane z energetyką również po godzinach pracy.

76% wybrało pracę w tym sektorze, bo interesuje się energetyką, a 46% gdyż uważa, że ten sektor będzie się dynamicznie rozwijał w najbliższych latach. I choć statystyki wskazują, że zarobki w energetyce są wyższe niż w większości innych sektorów gospodarki, tylko 17% badanych kierowało się kwestiami finansowymi w wyborze pracy a 12% możliwością zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Aż 94% respondentów wiąże swoją przyszłość zawodową z energetyką a 90% poleciłoby pracę w tym sektorze znajomym.

Młode osoby pozytywnie oceniają swój poziom zaangażowania w rozwijanie sektora energetycznego w Polsce; aż 74% oceniło ten poziom jako wysoki lub bardzo wysoki. Niemniej jednak, tylko 49% wysoko ocenia wpływ młodych osób na rozwój energetyki w Polsce, podczas gdy 51% uważa, że młode osoby prawie lub w ogóle nie mają takiego wpływu.

Młodzi ludzie dostrzegają istniejącą lukę pokoleniową w polskiej energetyce.

⅓ respondentów prawidłowo oszacowała średnią wieku na ponad 50 lat. Zdecydowana większość wskazała, że średnia ta wynosi ponad 40 lat.

Jednocześnie, sami zainteresowani wskazują na bariery, które utrudniają młodym osobom rozwój w polskim sektorze energetycznym - ich zdaniem jest to brak inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy młodych ludzi na tematy związane z energetyką (50%), brak zainteresowania pracodawców rozwojem młodych ludzi w ramach ich organizacji (46%), niesprzyjającą kulturę organizacyjną (41%) oraz niechęć ekspertów do dzielenia się wiedzą w obawie przed konkurencją (15%). Warto zauważyć, że prawie ⅓ badanych wskazała na brak kontaktów i znajomości jako barierę w rozwoju kariery w energetyce.

Połowa badanych uważa, że młodym ludziom w energetyce brakuje szans na rozwój w pracy. 47% wskazało na brak dostępu do autorytetów poza pracą a 45% na brak kontaktów z innymi młodymi osobami pracującymi w sektorze energetycznym. Tylko 14% uznało, że młodym ludziom brakuje inspiracji lub po prostu nie chcą rozwijać swojej kariery.

Na pytanie o największe wyzwania stojące przed polskim sektorem energetycznym, młodzi profesjonaliści zgodnie wskazują na potrzebę rozwiązania problemów niedoboru mocy (71%) i polskiego górnictwa (69%) a także na integrację polskiego rynku energii z wewnętrznym rynkiem energii UE (42%) i integrację OZE (41%). Na potrzebę dywersyfikacji dostaw gazu i budowę regionalnego hubu gazowego wskazało tylko odpowiednio 19% i 15% badanych. Respondenci wskazali również na starzejące się bloki węglowe i sieci przesyłowe.

Respondenci byli również zgodni co do najważniejszych kroków wymaganych dla zapewnienia długoterminowego, zrównoważonego rozwoju polskiej energetyki. 83% wskazało na konieczność sformułowania długoterminowej strategii energetycznej. 44% uznało za najważniejszą budowę nowych sieci przesyłowych a 42% uruchomienie rynku mocy. Tylko 14% uznało za taki krok pełną liberalizację rynków energii elektrycznej i gazu. Respondenci wskazali również na rozwijanie OZE bliskich konsumentom oraz budowę magazynów energii.

Kim są młodzi liderzy w energetyce?

Na ankietę MLE odpowiedziało 78 osób w wieku średnio 29 lat (najmłodszy uczestnik ankiety miał 21 lat a najstarszy 44). 57% respondentów pracuje w sektorze wytwarzania, dla koncernów energetycznych lub operatorów infrastruktury przesyłowej. Mniejszy odsetek jest zatrudnionych w administracji publicznej (14%), firmach prawniczych i doradczych (9%), organizacjach pozarządowych (5%) a także w obrocie energią, mediach i sektorze wytwarzania OZE. Aż 96% zadeklarowała wyższe wykształcenie, przede wszystkim techniczne.