Debata "Pod prąd - możliwości rozwoju młodych osób w sektorze energetycznym"

22 czerwca 2017 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja MLE, której towarzyszyła debata  ”Pod prąd - możliwości rozwoju młodych osób w sektorze energetycznym”, w której wzięli udział Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Lidia Grzegorczyk, CEO w Smart Fuse oraz Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii, natomiast moderatorem debaty był Tomasz Sikorski, Wiceprezes Zarządu PSE SA.

Motywem przewodnim debaty była sytuacja oraz perspektywy rozwoju młodych ludzi w sektorze energetycznym w Polsce, zaprezentowane w ankiecie przeprowadzonej przez MLE.

Przemówienie inauguracyjne wygłosił Eryk Kłossowski, Prezes zarządu PSE.

Poprzez zaangażowanie PSE w ten projekt, chcemy dać młodym ludziom możliwość uczenia się od doświadczonych ekspertów z branży energetycznej, a także oparcie w postaci silnego, stabilnego partnera, jakim jest operator systemu przesyłowego
— Eryk Kłossowski, Prezes PSE

Uczestnicy debaty zgodnie stwierdzili, że postęp technologiczny i naukowy przyniósł nowe rozwiązania i  możliwości, ale także zupełnie nieznane dotychczas wyzwania dla sektora energetycznego w Polsce.

Młodzi ludzie, którzy za niedługo poprowadzą polską energetykę przez czas transformacji, powinni być odważni w  zgłaszaniu swoich pomysłów i rozwiązań, ale także sumienni w czerpaniu wiedzy o tym wymagającym sektorze od doświadczonych ekspertów.

Polska energetyka potrzebuje zmotywowanej grupy młodych, utalentowanych osób, które potrafią skutecznie odpowiedzieć na pojawiające się wyzwania. Angażowanie nowych kadr, które - podobnie jak obecne - z pasją zajmą się energetyką, to jedno z najważniejszych aktualnie zadań stojących przed polskim sektorem energetycznym.
— Tomasz Sikorski, Wiceprezes PSE