Ankieta MLE - zabierz głos w sprawie roli młodego pokolenia w polskiej energetyce!

Koleżanki i Koledzy, 

Polska energetyka  znajduje się w fazie dynamicznych przemian. Część z nich jest efektem ambitnej polityki klimatycznej i postępującej integracji w ramach wspólnego rynku energii w Unii Europejskiej. Inne, uwarunkowane są sytuacją na światowych rynkach węgla, gazu ziemnego i ropy naftowej, a także rozwojem innowacji. Jednak największa zmiana polega na sposobie myślenia o systemie energetycznym. Te zmiany zachodzą na naszych oczach i to one między innymi sprawiają, że nasza praca to coś więcej niż tylko biurko i komputer od 9 do 17. 
Podejmowane teraz decyzje dotyczące sektora energetycznego będą miały wpływ nie tylko na sytuację gospodarczą ale także polityczną Polski w przyszłości.

Jaką rolę w podejmowaniu tych decyzji ma młode pokolenie profesjonalistów? Czy pracodawcy wystarczająco dbają o podnoszenie poziomu naszej wiedzy? Czy mamy możliwość śledzenia rozwoju energetyki w innych krajach? Czy nasze zdanie jest brane pod uwagę przy tworzeniu polityki energetycznej Polski i przede wszystkim, jak naszym zdaniem powinna ona wyglądać?

Chcielibyśmy prosić Was o pomoc w udzieleniu odpowiedzi na te pytania poprzez wypełnienie poniższej ankiety. Wasze opinie na temat sytuacji młodych profesjonalistów w sektorze energetycznym są dla  nas bardzo ważne, gdyż pomogą nam określić czy nasze pokolenie ma wystarczający wpływ na przyszłość energetyki w Polsce i co możemy zrobić, by go zwiększyć.

Wyniki tej anonimowej ankiety opublikujemy wkrótce. 

Z góry dziękujemy za Wasze odpowiedzi!

WYPEŁNIJ ANKIETĘ!