Odpowiedź MLE na konsultacje publiczne Ministra Energii

Odpowiedzieliśmy na konsultacje publiczne Ministra Energii dotyczące Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2017 -2018

Jesteśmy przekonani, że udział MLE jako podmiotu działającego na rzecz rozwoju młodych profesjonalistów pracujących w sektorze energetycznym w Programie byłby ważnym i ciekawym elementem tego przedsięwzięcia.

Przeczytaj odpowiedź tutaj.